Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau Cymru
Wales
The official body that funds and develops the arts in Wales. It distributes funding from the Welsh Government and The National Lottery. Y corff swyddogol sy’n ariannu a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru. Mae’n dosbarthu cyllid o Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.
Listing Tags